קאבר בית הספר לכלכלה

לימודי התמחות בביקורת פנימית

תכנית מובילה מסוגה בארץ להכשרת מבקרים פנימיים.
בתכנית תקבלו:
• הכשרה מקצועית ומקיפה לעיסוק במקצוע הביקורת הפנימית ולביצוע תפקיד זה בארגונים.
הקניית כלים מתקדמים הדרושים עפ"י חוק הביקורת הפנימית, פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות המחייבים את הגופים השונים בתחומי המנהל הציבורי והעסקי לקיים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי.
הרחבה והעמקת הידע בנושאים רבים הקשורים לעבודתו של המבקר הפנימי כדי להבטיח רמה גבוהה של מיומנות מקצועית.
תוכנית לימודי ביקורת עדכנית וחדשנית-לפי מיטב הידע של המאה ה-21.
תכנית הלימודים הנה בחסות לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל, ומוכרת כהשתלמות מקצועית כפי שנכתב בסעיף 3(א) (5) בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 .
סעיף זה  מקנה לבוגרי התכנית כשירות להתמנות ולכהן כמבקרים פנימיים ראשיים בגופים עליהם חל חוק הביקורת הפנימית.

קהל היעד ותנאי קבלה:

הקורס מיועד לבעלי השכלה אקדמית המגיעים מתחומים שונים, המעוניינים  להכשיר עצמם לעיסוק בביקורת פנימית ו/או למבקרים פנימיים המעוניינים להרחיב ידיעותיה ולפתח מיומנויות בתחום.

תכני התכנית כוללים חטיבת לימודי ביקורת פנימית וחטיבת לימודי כספים, המבטיחות הכשרה מקצועית אופטימלית לעיסוק במקצוע הביקורת הפנימית

היקף הקורס:374ש"א
234 ש"א ו 140 ש"א פרקטיקום
(שעות הפרקטיקום כוללות בתוכם
הנחייה פרטנית של כ-40 שעות
ועבודה בשטח כ 100 שעות
) – נוכחות חובה 80%.

כ 90% מהמפגשים יועברו בזום וכ 10% פרונטלי.
משך ההתמחות כ -10 חודשים.

בין הנושאים הנלמדים בתוכנית:

מקצועות בסיסיים ומתקדמים (חטיבת ביקורת פנימית)
תורת הביקורת הפנימית ותקנים מקצועיים מקובלים, התפתחות המקצוע ותהליך עבודת הביקורת: סקרי סיכונים והערכתם, הכרת הארגון ככלי נוסף לגיבוש תכנית עבודה רב שנתית ושנתית, סדרי עריכת סקר מוקדם ותכנית ביקורת למטלה-בשיטה מקובלת ובשיטה חדשנית, איתור מקורות מידע מחוץ לארגון ;עבודת השדה, איסוף ממצאים, מיונם וגיבושם, עריכת ניירות עבודה ,תהליכי תכנון וכתיבת טיוטת דו“ח, תגובת המבוקר, כתיבה ועריכת דו“ח ביקורת סופי, תקציר מנהלים, מצגות ואינפוגרפיקה ,מסקנות והמלצות, סוגי דוחות ביקורת שונים, הליכי ביקורת מעקב
כלים ואמצעים לביקורת ייעודית – ביקורת בנושאי ניהול סיכונים, רכש, משאבי אנוש ושכר, ביקורת פרויקטים, טיב השירות, ביקורת בחברות בת ובגופים קשורים, ביקורת בנושאים הקשורים לציות ולטוהר המידות ,שיטות ביקורת חדשניות לרבות :הביקורת הפנימית כשירות לדירקטוריון ולהנהלה הבכירה ; המבקר הפנימי כיועץ וסוכן שינוי ;סדרי בחינת התרבות הארגונית; ביקורת על פי מודל הבקרה -COSO ועוד

  • ניהול וארגון עבודת הביקורת – סביבת העבודה, הדירקטוריון, ועדת הביקורת, הנהלה ונושאי משרה אחרים, מבקרים חיצוניים, רגולטורים ורשויות פיקוח,
  • ניהול סיכונים ובניית תכנית ביקורת שנתית ורב-שנתית מבוססת סיכונים.
  • טכנולוגית המידע, אבטחת המידע וביקורת אבטחת המידע.
  • תוכנות עזר לביקורת פנים לצורכי תחקור וניתוח נתונים
  • יסודות עבודות נציב תלונות הציבור והמבקר כנת“צ.
  • ממשל תאגידי
  • יחסי גומלין, מבקר המדינה והמבקר הפנימי.
  • הסביבה הארגונית של הביקורת.
  • היבטים משפטיים: חוק הביקורת הפנימית, חוק החברות וחקיקה רלבנטית אחרת; פסיקת בתי משפט בתחום הביקורת הפנימית; תקנים מקצועיים מקובלים; וועדת ביקורת; אתיקה, מוסר, ניגוד עניינים וטוהר מידות.
  • מיומנויות בניהול: מיומנויות רכות להשתלבות בארגון -תקשורת בינאישית ויחסי אינוש; עקרונות בראיון יחסי מבקר-מבוקר; הצגה טובה של נושא.

מקצועות תומכים  (חטיבת כלכלה וכספים)
חשבונאות פיננסית וניתוח דוחות כספיים: הקורס יעניק לסטודנטים כלים וידע לניתוח דוחות כספיים מנקודות מבט שונות ומגוונות כגון: בנקאים ,יועצי השקעות ,משקיעים , מנהלים,  ספקים, לקוחות ומתחרים. כמו כן,  ייתן יכולות לסטודנט כדי לזהות האם הדוחות הכספיים מלאים, מה רואה החשבון של התאגיד חושב עליהם , רמת הנזילות של התאגיד ,הסיכון הפיננסי , הרווחיות , הביצועים התפעוליים וכושר החזר החוב וההשקעות.
חשבונאות ניהולית: הקורס נועד להקנות ידע תיאורטי והבנה של המושגים והטכניקות של החשבונאות הניהולית הקשורים עם הניהול הפנימי של הארגון בסביבה המשתנה. כמו כן, הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בתחומי הביקורת החשבונאית עם דגש על עריכת ביקורת בנושאים עיקריים.
יסודות הסטטיסטיקה והדגימה בביקורת: הקורס נועד להקנות ידע עיוני ומעשי על יסודות הסטטיסטיקה והדגימה בביקורת ולהשיג את המטרות הבאות: להקנות ידע ביסודות הסטטיסטיקה, לפתח את היכולת ליישם את הסטטיסטיקה ככלי לאיסוף, לניתוח ולפירוש של נתונים, ולשפר את קבלת ההחלטה במצבים שונים, להביא לשימוש בדגימה לצורכי ביקורת, להקנות ידע שיאפשר למבקרים ליישם שיטות סטטיסטיות.
לימודים אינטגרטיביים
דיונים פתוחים על דילמות והתלבטויות של מבקר, הרצאות אורח, סדנאות במסגרת מקצועות הבסיס.
התכנית כוללת עבודת פרויקט גמר ( פרקטיקום) בצוותים : כל צוות יבצע עבודת שדה ויתמקד באחד מתחומי הפעילות: כ“א, ניהול פיננסי, תפעול, תמחיר, IT , תלונות הציבור וכדו‘. לכל צוות יהיה מנחה מקצועי ובגמר הקורס יידרש להציג עבודתו ולהגישה בכתב.

יתרונות הקורס:
• חטיבת לימודי ביקורת פנימית וחטיבת לימודי כספים, המבטיחות הכשרה מקצועית אופטימלית לעיסוק במקצוע הביקורת הפנימית.
• התכנים מועברים על ידי המרצים המובילים בתחום, בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בשטח מחד והוראה אקדמית מאידך.
• התוכנית כוללת עבודת פרויקט גמר (פרקטיקום) בצוותים. כל צוות יבצע עבודת שדה ויתמקד באחד מתחומי הפעילות: כ“א, ניהול פיננסי, תפעול, תמחיר, IT , תלונות הציבור וכדו‘.
• לכל צוות יהיה מנחה מקצועי ובגמר הקורס יידרש להציג עבודתו ולהגישה בכתב.
• התוכנית קיבלה הכרה על ידי לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל, לפי סעיף 3 (א) (5) לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב – 1992.

ממונה אקדמי – ד"ר יוסי פרלמן

מרצה מוביל התוכנית: ד"ר גבי סייג חוקר ומרצה בתחומי ניהול בקרה וביקורת בארגונים. בעל ניסיון רב בעיסוק בעבודת ביקורת פנימית בארגונים.  מחבר מאמרים רבים בנושאי תורת הביקורת, ביקורת פנימית, ודגימה בביקורת.

מרצים נוספים בתכנית – גלריה של בעלי השכלה נרחבת , בעלי פרקטיקה וניסיון רב בתחום עבודת הביקורת:

רו"ח בועז ענר– לשעבר משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה. מומחה  בביקורת פנימית -יסודות , וביקורת פנימית מתקדמת וחדשנית לפי מיטב הליכי הביקורת פנימית במאה ה-21 ; וכן מומחה בבקרה פנים ארגונית
ניר אבנון  CIA  מבקר עיריית ראש העין, כלכלן ומשפטן – סגן נשיא בלשכת המבקרים הפנימיים.
רומן גריגורוב– מומחה בתחומי הגנת הסייבר, אבטחת מידע וטכנולוגיות המידע  . בעל אוריינטציה טכנולוגית-תפעולית וזיקה למערכות מידע בהיבט הביקורת הפנימית. ידע מקצועי נרחב בתחומי ביקורת מערכי תפעול, מערכות מידע וסייבר.
עו"ד אלון קוחלניבעל משרד לעריכת דין ומומחה לציות ביקורת וניהול סיכונים. מחזיק בהסמכות בינ"ל בתחומי ביקורת ניהול סיכונים, ציות (Compliance) ואבטחת מידע; מרצה באוניברסיטת חיפה, עורך כתב העת 'הביקורת בשלטון המקומי'; מחבר הספר 'ביקורת פנימית מבוססת סיכונים' ועשרות מאמרים בתחומי הביקורת, ניהול סיכונים וציות.
דן נתניהו– מומחה בניתוח ותחקור נתונים. ידע רב בתכנת IDEA המשמשת לניתוח ותחקור נתונים על ידי מבקרים פנימיים.
רועי וייסברג– בעל ניסיון רב בביקורת פנימית, מיפוי והערכת סיכונים, במהלך השנים ניהל ביקורות בתחומים שונים לרבות מערכות מידע, ביקורות תפעוליות וחקירתיות. רועי הינו השותף המנהל של החברה המספקת פתרונות יעוץ בתחומי כספים/כלכלה, בקרה ושיפור תהליכים.
מרגלית שפרברג– תחום ההתמחות – ביקורת פנימית. מבקרת פנימית ראשית בחברות תעשייה גדולות, מרצה ומלווה מבקרים ויחידות ביקורת.
אייל אבן עזרא-מרצה בחוג לכלכלה וראיית חשבון . בעבר שימש כרואה חשבון בפירמת Deloitte במגוון תפקידים בתחום הביקורת וכיום חשב קבוצה בחברת Fineline Global.

סטודנטים אשר יעמדו בדרישות הקורס תוענק תעודת סיום יוקרתית מטעם אוניברסיטת חיפה, כבוגר לימודי התמחות בביקורת פנימית המוכר ע"י לשכת המבקרים הפנימיים.

צפי פתיחה: מחזור הבא ייפתח בשנת הלימודים תשפ"ה (נובמבר-דצמבר 2024) 

קמפוס זום + קמפוס אוניברסיטה
כ 90% מהמפגשים יועברו בזום וכ 10% פרונטלי
ימי ראשון , בין השעות 15:00-20:00

*פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים

פוסט-לימודי-התמחות-בביקורת-פנימית