קאבר בית הספר לכלכלה

קורס ניתוח דוחות כספיים

הקניית כלים בסיסיים וחיוניים לקריאה, הבנה וניתוח דוחות כספיים לצרכי שימוש עסקי ולהערכת שווי חברות.
קריאת דוחות, ניתוח והבנת מצבם של חברות. זיהוי "רמזורים אדומים" תוך התבססות על הדוחות הכספיים התקופתיים, המאזנים, דוחות הרווח וההפסד, דוחות תזרימי המזומנים ודוחות השינויים בהון העצמי.
הקניית ידע להסקת מסקנות ולהוצאת תובנות על המצב הכלכלי של החברות.

עם סיום הקורס תקבלו תעודת סיום יוקרתית מטעם אוניברסיטת חיפה.

קהל היעד ותנאי קבלה:
כל מי שמבין את חשיבותם של הדוחות הכספיים אך לא בטוח איך לעשות בהם שימוש מושכל. מנהלים, חברי דירקטוריון, יזמים, אנשי עסקים, מנהלי כספים, עורכי דין, כלכלנים מנהלי חשבונות ועוד.

היקף הקורס:40 שעות קדמאיות

*הקורס יהיה במתכונת של 50% פרונטלי בקמפוס האוניברסיטה ו- 50% אונליין בקמפוס זום

 

בין הנושאים הנלמדים בקורס:
• מבוא לקריאת דוחות כספיים
• הדו"ח על המצב הכספי מאזן
• דו"ח רווח והפסד
• דו"ח על השינויים בהון ודוח תזרים מזומנים
• הערכת שווי חברות

 

ממונה אקדמי:
ד"ר יוסי פרלמן

מנהל בי"ס ומרצה מוביל הקורס:
ד"ר גבי סייג, מרצה וחוקר תחום הבקרה והביקורת בארגונים ונבחרת מרצים מובילים בתחום

תעודת סיום יוקרתית מטעם אוניברסיטת חיפה.

קמפוס האוניברסיטה וקמפוס זום

צפי פתיחה: יפורסם בהמשך

ימי שני

בין השעות 16:15-20:15

*הקורס יהיה במתכונת של 50% פרונטלי בקמפוס האוניברסיטה ו- 50% אונליין בקמפוס זום

פוסט-קורס-ניתוח-דוחות-כספיים_2