פיתוח מיומנויות בניהול

עוד מתחילת המאה הקודמת חוקרים רבים התעסקו בשאלה מה מנהל צריך לדעת ולעשות במסגרת תפקידו על מנת להצליח. מודלים רבים הגדירו את תפקידיו וכישוריו של המנהל תוך הבנה שיש צורך להתמקד גם בעובד וצרכיו (התפתחות גישת יחסי האנוש). הקורס מבצע סקירה מדעית של תחום הניהול בשילוב התנסות מעשית של הסטודנט במטרה להבהיר ולהבין את ההיגיון שעומד מאחורי התיאוריות. בבסיס כל אחת מהתיאוריות השונות קיימת תפיסה ייחודית לניהול אותן צריך להבין על מנת ליישמם בשטח. כמו כן, שילוב הפן המעשי בתיאורטי נעשה תוך מתן התייחסות אישית לארגונים מהם מגיעים הסטודנטים. מטרת הקורס לצייד את הלומדים בידע מבוסס וחוויתי ממנו יוכלו לשאוב כלים וכללים אצבע להצלחתם בהמשך דרכם הניהולית.

מטרות התכנית:

 • להקנות כלים מקצועיים, לשיפור מיומנויות הניהול.
 • לפתח היכולת האישית, כמפתח להצלחה בניהול.
 • לגבש זהות ניהולית.

מנהלת אקדמית ומרצה: ד"ר דפנה בארי, בעלת ניסיון רב בניהול ומומחית בתחום האיכות.

לעוסקים בניהול ולמי שמעוניין להכשיר את עצמו למשרת ניהול.

תכנית בהיקף של 80 שעות הוראה. 20 מפגשים.

בין הנושאים הנלמדים:

מנהיגות בניהול:

 • הגדרות ומושגים
 • מה בין ניהול למנהיגות
 • פרדיגמות בניהול
 • תפיסת תפקיד ניהולי-עקרון ומעשה
 • אבחון הסגנון האישי בניהול

 מושגי ליבה בניהול:

 • יעילות ואפקטיביות
 • חזון אישי וארגוני
 • מטרות ויעדים – הגדרות ומאפיינים.

תקשורת בינאישית אפקטיבית:

 • תקשורת מילולית ובלתי מילולית
 • כשלים בתקשורת ודרכי התמודדות עמם
 • תקשורת אסרטיבית.

הצגה אפקטיבית של נושא:

 • משדר, קולט ומסר בתהליך התקשורת.

ניהול קונפליקטים (יסודות המו"מ):

 • זיהוי מצבי משבר והתפתחות קונפליקטים
 • כלים וטכניקות לניהול קונפליקטים.

קבלת החלטות:

 • מודלים, אילוצים ותנאים לקבלת החלטות טובות יותר.

ניהול זמן:

 • עקרונות וכלים בניהול יעיל במסגרת הזמן
 • חשיבות מרכיב הזמן בעבודת המנהל האפקטיבי

ניהול ופיתוח עבודת צוות:

 • מאפיינים של צוות אפקטיבי
 • התמודדות עם קונפליקטים מרכזיים בניהול צוות
 • מאפיינים של עובדים בצוות.

הנעת עובדים:

 • דרכים ועקרונות בהנעה
 • תקשורת בינאישית ושפת הגוף.

משוב ככלי ארגוני:

 • חשיבות המשוב וניהול שיחת משוב
 • שלבים ועקרונות במתן משוב
 • הערכת עובדים

ניהול ישיבות ודיונים:

 • האמנות בניהול ישיבה אפקטיבית
 • קשיים והטיות בניהול ישיבות ודיונים

חשיבה יצירתית ככלי ניהולי:

 • הגדרות, מאפיינים וכלים לשיפור החשיבה היצירתית בעולם העסקים

 

שיטת ההוראה

המפגשים יישאו אופי של סדנא וישולבו בהם סימולציות, ניתוח אירועים, התנסויות ודיונים.

לעומדים בדרישות התכנית לרבות 80% נוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשים, תוענק תעודת סיום מטעם אוניברסיטת חיפה, לימודי המשך ולימודי חוץ.

יום הלימודים: ד' (מועד מאי 2022 יתקיים בימי א')

שעות הלימוד: 17:00-20:15

צפי פתיחה: 29.05.2022