עריכת לשון

בשנים האחרונות מתגבשות גישות לעריכת טקסטים על פ סוגות הטקסט. גישות אלה לא נכללות במערכת החינוך העל יסודי והן נמצאות בתהליך פיתוח מתמיד.

התוכנית המוצעת בקורס לעריכת לשון עוסקת בבעיות בניסוח ובעריכה איכותית שמתעוררת עקב הפער שבין השפה הכתובה לשפה הדבורה, והפער בין התקשורתיות של טקסטים קלסיים לבין השינויים החודרים לשפה השכם וערב עם השימוש באמצעי התקשורת הדיגיטליים החדישים.

כמו כן, מציעה התוכנית עקרונות מנחים וכלים לעורך ולעורכת בתחום עריכת טקסטים החל בעקרונות הפורמליים וכלה בשיקולי הדעת שעל העורך והעורכת להביא בחשבון.

 

מטרות התוכנית:

 • הקניית כללי ניסוח תקין
 • הקניית כללי עריכה טכנית של טקסט
 • הקניית כללי מבנה וארגון טקסטים בסגנונות ובסוגות שונים
 • הקניית מיומנויות לביצוע מגוון פעולות עריכת לשון
 • הקניית כלים לעריכת לשון בעברית של טקסטים מסוגות שונות
 • הקניית מבחר דרכי ניסוח
 • הכשרה לעריכה החל בהתקנה לדפוס וכלה בעריכה יסודית ומעמיקה של טקסטים מהסוגים האלה: אקדמי: מאמר, תזה, דוקטורט; טקסט ספרותי: ספורת, ספרות ילדים,ספרות מתורגמת, ביוגרפיה; טקסט שיווקי; טקסט הדרכתי; טקסט במרשתת. 

מנהלת התכנית ומרצה: מרים מילשטיין

יתקבלו מועמדים בעלי שליטה טובה בעברית בכתב ובעל פה, לאחר מבחן כניסה וריאיון קבוצתי.

תנאי קבלה:

תואר אקדמי – יתרון משמעותי.

ניסיון וזיקה לשפה העברית.

תכנית תלת-סמסטריאלית בהיקף של 210 שעות הוראה.

בין הנושאים הנלמדים:

מבואות

 • מקורות הסמכות של העורך
 • מקורות השפה העברית לתקופותיה
 • רובדי הלשון העברית והשלכותיהם על עריכת לשון
 • משלבים לשוניים וסוגיות בניסוח בעברית
 • לשון כתובה ולשון דבורה
 • לשון הספר, לשון השיווק ולשון הטקסט הדיגיטלי

כללים יסודיים לשימוש העורך

 • האחדת הכתיב לפי האקדמיה ללשון העברית
 • האחדת הפיסוק לפי האקדמיה ללשון העברית
 • האחדת העיצוב הגרפי של הטקסט
 • כללי התעתיק מלועזית לעברית וההפך. עקרונות בעריכת טקסט מדעי
 • עקרונות בעריכת טקסט מסגנונות שונים: מנהלתי, עיוני, מידעי, אקדמי, הדרכתי, סיפורי, ביוגרפי, שיווקי, מתורגם, דיגיטלי.

סוגיות בניסוח

 • בעיות נבחרות במילות היחס ותקינותן
 • בעיות נבחרות במין ובמספר
 • סוגיות נבחרות בשם העצם ובצירופי הסמיכות
 • סוגיות נבחרות בפועל לגזרותיו
 • סוגיות נבחרות בשם התואר ובתואר הפועל
 • סוגיות נבחרות בתחביר המשפט: סוגי המשפטים, חלקי המשפט, סדר המילים במשפט, מילות החיבור והקישור, הפיסוק הנגזר ממבנה המשפט.
 • סוגיות ביסודות המארגנים של הטקסט – לכידות וקישוריות
 • התמודדות עם שיבושי לשון

  עריכה בעזרת מחשב – מיומנויות טכניות

*ייתכנו שינויים

 

שיטת הלימוד:
הוראה פרונטלית, תרגול סדנאי, מטלות קריאה והכנה עצמית.

 

שיטת הלימוד:
הוראה פרונטלית, תרגול סדנאי, מטלות קריאה והכנה עצמית.

לעומדים בדרישות התוכנית לרבות השתתפות ב80% מהמפגשים, הגשת עבודות ותרגילים, והשתתפות פעילה תוענק תעודת סיום מטעם אוניברסיטת חיפה, לימודי המשך ולימודי חוץ.

יום לימודים: ד'

שעות לימוד: 16:00-20:15

צפי פתיחה: