ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש

תפיסת תפקיד ניהול משאבי האנוש בארגון המודרני מושפעת ישירות מהתמורות שחלו בגישת הארגון לניהול משאביו השונים. ככזאת, רואה פונקציית משאבי אנוש בעובד הון אנושי! הניהול המודרני נשען על ההנחה, כי המשאב האנושי הינו אחת התשומות החיוניות להצלחת הארגון בסביבה תחרותית.  פונקציית משאבי אנוש חדשנית ומקצועית הינה שותפה עסקית להנהלת הארגון (HRBP) ומהווה גורם משמעותי  בהובלת מהלכים אסטרטגיים ארוכי טווח הנוגעים למשאב האנושי. 

לאור תפיסות אלו נבנתה התכנית לניהול משאבי אנוש  במטרה לפתח בעלי תפקידים שונים לתוך מערך ניהול משאבי האנוש בארגון.

התכנית לניהול אסטרטגי של משאבי אנוש הינה תכנית עדכנית ויישומית ובכך ייחודה.

מטרות התכנית:

 • להכשיר מנהלים לתפקידים מגוונים בתחום ניהול משאבי אנוש בארגון: מגייסים, מנהלי הדרכה, HRBP, מנהלי משאבי אנוש, סמנכ"לים לניהול משאבי אנוש
 • להקנות למנהלים ידע על דרכים לפיתוח ארגוני ברמות הארגון השונות
 • לתת כלים להקמת פונקציית משאבי אנוש בארגון

מנהלת התכנית ומרצה: גליה איישןלמי מיועדת התכנית?

 1. למנהלים, בעלי תואר ראשון ומעלה, המעוניינים לרכוש ידע ומיומנויות בתחום משאבי אנוש לצורך קידום יעדיהם הניהוליים.
 2. לבעלי תפקידים שונים בתחום משאבי אנוש המעוניינים להעשיר את השכלתם, לקבל כלים מובנים ומקצועיים ולהתעדכן בשינויים המתרחשים בתחום

כל המועמדים יעברו ראיון בוועדת קבלה. בריאיון הקבלה יש להציג תעודות המעידות על ההשכלה.משך הקורס

תכנית חד-שנתית בהיקף של 140 שעות. המפגשים יערכו אחת לשבוע,  בין השעות 17:00-20:15.

*נתון לשינויים

 • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
 • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.תכנית לימודים

בין נושאי הלימוד:

פיתוח משאבי אנוש:

 • מניהול משאבי אנוש לניהול ההון האנושי
 • תמורות בשוק העבודה בארץ ובעולם ובניית אסטרטגיית משאבי אנוש בהתאם
 • תחומי אחריות של פונקציית משאבי אנוש בארגון
 • ניהול ממשקים בארגון ומחוצה לו
 • ניתוח עיסוקים
 • גישות מתקדמות לגיוס ומיון עובדים
 • סדנא יישומית לריאיון מועמדים
 • מרכזי הערכה ככלי למיון עובדים
 • קליטת עובדים ושילובם בעבודה
 • הערכת ביצועים ומתן משוב
 • פיתוח מסלולי קריירה
 • הדרכה אפקטיבית ופיתוח מנהלים
 • שימור ההון האנושי
 • Talent Management
 • ניתוח אירועים משולחנו של מנהל משאבי אנוש
 • מפת דרכים – עקרונות לכניסה נכונה לתפקיד  מנהל/ת משאבי אנוש
 • העברת מסרים בפני קהל
 • הנעת עובדים ומחוברות ארגונית
 • היכרות עם עולם ה- coaching
 • ניהול הסכמות

היבטים משפטיים:

 • היכרות עם חוקי עבודה
 • דיני עבודה ויצירת הסכמים
 • יחסי עובד-מעביד
 • בית-דין לעבודה
 • זכויות וחובות מעסיקים
 • מערכת יחסי עבודה
 • מנגנונים לישוב ומניעת סכסוכי עבודה
 • ניהול משא ומתן
 • הסכמים קיבוציים וחוזים אישיים
 • שיתוף עובדים בתהליכי קבלת החלטות
 • ארגוני עובדים וארגוני מעסיקים

פסיכולוגיה ארגונית:

 • ניהול והטמעה של תרבות ארגונית
 • עיצוב חזון ארגוני וערכים
 • תהליכים קבוצתיים בארגון ויחסי כוח בארגונים
 • פיתוח מנהיגות וסגנונות ניהול

היבטים פיננסיים ומערכות תגמול:

 • מבנה מערכת השכר
 • מרכיבי השכר
 • תגמולים חומריים ושיטות תמרוץ
 • ביטוח מנהלים, תכנית גמל
 • מס בריאות ופנסיה, ביטוחים פנסיונים
 • חוקי הביטוח הלאומי

פרויקט הצגת נושאים מקצועיים: בליווי והנחיה מקצועית

ניתוח אירועים במשאבי אנוש: ניתוח דילמות אמת מעולמו של מנהל משאבי אנושתעודה

למשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית, לרבות נוכחות מלאה, תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ, באוניברסיטת חיפה.מועדי פתיחה

יום לימודים: ג'

שעות לימוד: 16:30-19:45

צפי פתיחה: 17/10/2023


הרשמה לתכנית