תכניות נוספות

גישור

הכשרה כללית תיאורטית בגישור הכוללת גיבוש תפיסת תפקיד המגשר בתהליך יישוב סכסוכים ורכישת מיומנויות וטכניקות של גישור.

ניהול לשכה עם התמחות במשאבי אנוש

היות  והמשאב האנושי מהווה את המשאב החשוב ביותר בארגון נבנתה תכנית ייחודית המשלבת את ניהול הלשכה  עם התמחות בתחום משאבי אנוש.

הנחיית קבוצות בגישה הפסיכואנליטית

מיועדת לאנשי מקצוע העוסקים בהנחיית קבוצות, או המבקשים ללמוד הנחיה, התבוננות מעמיקה בתהליכים ובתכנים הקבוצתיים ולהשיג את התובנות  במונחים תיאורטיים.

עריכה לשונית

עקרונות מנחים וכלים לקבלת החלטות בתחום העריכה מן העקרונות המחייבים ועד לשיקולי הדעת של העורך.

קורס הכשרה למאמנים (Coaching)