לימודי שפות

iStock-954249682-Converted9

אנגלית למתחילים

הקניית אוצר מילים לפיתוח מיומנויות שיחה והקניית מיומנויות קריאה וכתיבה.

 

iStock-954249682-Converted10

אנגלית למתקדמים

חיזוק הביטחון העצמי בניהול שיחה בשפה האנגלית, הרחבת אוצר המילים ושיפור הדקדוק.

 

iStock-954249682-Converted11

אנגלית משפטית

שליטה ושימוש נכון באנגלית משפטית מקצועית, ובכך להעניק למשתמשיה יתרון תחרותי בשוק הגלובלי.


iStock-954249682-Converted12

אנגלית עסקית ומסחרית

הגברת יכולת השימוש בשפה האנגלית במצבים הקשורים בניהול קשרים עסקיים, בהתקשרויות בינלאומיות וביצירת תקשורת מילולית עם נציגי חברות בחו"ל.