שמאות מקרקעין

שמאות המקרקעין מהווה מקצוע סטטוטורי על פי חוק שמאי מקרקעין התשס"א 2001 שהחליף את פקודת מעריכי קרקע 1974. שמאי המקרקעין הוסמך בחוק לקבוע את שווים של מקרקעין (קרקע ומחוברים). קשה לדמיין בימינו פעילות כלכלית בה לא יהיה ביטוי לנושא המקרקעין.

אמירה זו נכונה הן כאשר מדובר בפעילות רחבת היקף של קונצרן תעשייתי או פיננסי והן כאשר מדובר במשק בית אופייני הרוכש, מוכר, משכיר או שוכר דיור. המשותף לכל המקרים האלו הוא שבכולם נזקקים לשירותי שמאי מקרקעין אשר מומחיותו היא בהערכת שווים של מקרקעין.

המקרים בהם אנו נזקקים לשירותי שמאי מקרקעין הינם רבים ומגוונים, להלן החשובים והבולטים שבהם: ההערכה לצורך קנייה, מכירה והשכרה של דירה, בית ומגרש, ­ הערכת שווי נכס כבטוחה למשכנתא או הלוואה, הערכה לצורך חלוקת ירושה, הערכה לרכישת חלקים בבתים משותפים כגון גג, חצר ומקום חניה, הערכה לתשלומי מנהל מקרקעי ישראל דמי היתר, דמי הסכמה, היוון, הערכות לצורכי מיסוי מס רכישה, מס רכוש, היטל השבחה, מס שבח,

הערכת פיצויים בגין פגיעה תכנונית, הערכת ירידת ערך עקב ליקויי בנייה, ­הערכות שווי להנפקת מניות ואג"חים, הערכת שווי לרכישה, פיצול ומיזוג של חברות.

שמאי המקרקעין משמש כיועץ כלכלי בנושא הבנייה לחברות יזמיות, לרשויות התכנון, לחברות השקעה ולמעשה לכל גוף הכולל פעילות במקרקעין.­

מטרות התכנית:

להקנות למשתתפים ידע והבנה מקצועית בתחום שמאות המקרקעין.

להכין את המשתתפים לקראת מבחני מועצת השמאים של משרד המשפטים.

התכנית אינה פעילה בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022)