שוק ההון ועולם המסחר בשווקים הפיננסיים

המסחר בעולם השווקים הפיננסים הולך ותופס נפח משמעותי מאד בפעילות העסקית. הפעילות בשוק ההון מאפשרת לחברות לבנות את מהלך עסקיהן תוך התבססות על גיוסי הון באפיקים השונים ומאפשרת ליצור אסטרטגיות הגנה על נכסיהן באמצעות שוק ההון. במגזר העסקי, שכבת המנהלים בחברות הולכת ונחשפת ליתרונותיו של השוק, דבר המאפשר שימוש מושכל באפיקי ההשקעה השונים. גם במגזר הפרטי, עם השתכללות כלי ההשקעה, מקנה שוק ההון יתרונות שלא קיימים בשווקים אחרים: נזילות ההשקעה, שקיפות מלאה במידע ולקיחת סיכונים מחושבים.

היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ מציעה תכנית המיועדת הן למגזר העסקי והן למגזר הפרטי, בה מוזמנים משתתפיה לקחת חלק פעיל בנושאי הלימוד,להתעמק ביסודות המבניים של שוק ההון ובהבנת היתרונות הגלומים בו, תוך כדי יישום החומר הנלמד. במסגרת הקורס תלמד ממיטב האנליסטים את הכלים המשוכללים ביתר בזירת המסחר בו מעורבים ממשלות, חברות וציבור משקיעים.

מטרות התוכנית:

הקניית יסודות להכרת שוק ההון והכרת עולם המסחר בשווקים הפיננסים.

הבנת סוגי הניירות הנסחרים ואופן המסחר המתנהל בהם.

למי מיועדת התכנית

הקורס מתאים למעוניינים לרכוש השכלה בשוק ההון ולהכיר מעשית את עולם המסחר בשווקים הפיננסים למטרות התמקצעות וכן למשקיעים המתעניינים בהבנת שוקי ההון בארץ ובעולם.

משך הקורס

תכנית בהיקף של 60 שעות הוראה אקדמיות.

מפגש שבועי החל מהשעה  17:00, 15 מפגשים.

*נתון לשינויים

  • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
  • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.
תכנית לימודים

בין נושאי הלימוד:

המערכת הכלכלית

מבוא להכרת שוק הון

ניתוח פונדמנטלי

ניירות ערך ומכשירים פיננסים

ניתוח טכני

מסחר בבורסה האמריקאית

ניהול תיקים

תעודה

לעומדים בדרישות התכנית – כולל השתתפות באופן סדיר בלימודים, הגשת עבודות ותרגילים – תוענק תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ , של אוניברסיטת חיפה.

מועדי פתיחת קורסים

יום לימודים:

בין השעות:

צפי פתיחה:

סגירת תפריט