שוק ההון ועולם המסחר בשווקים הפיננסיים

המסחר בעולם השווקים הפיננסים הולך ותופס נפח משמעותי מאד בפעילות העסקית. הפעילות בשוק ההון מאפשרת לחברות לבנות את מהלך עסקיהן תוך התבססות על גיוסי הון באפיקים השונים ומאפשרת ליצור אסטרטגיות הגנה על נכסיהן באמצעות שוק ההון. במגזר העסקי, שכבת המנהלים בחברות הולכת ונחשפת ליתרונותיו של השוק, דבר המאפשר שימוש מושכל באפיקי ההשקעה השונים. גם במגזר הפרטי, עם השתכללות כלי ההשקעה, מקנה שוק ההון יתרונות שלא קיימים בשווקים אחרים: נזילות ההשקעה, שקיפות מלאה במידע ולקיחת סיכונים מחושבים.

היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ מציעה תכנית המיועדת הן למגזר העסקי והן למגזר הפרטי, בה מוזמנים משתתפיה לקחת חלק פעיל בנושאי הלימוד,להתעמק ביסודות המבניים של שוק ההון ובהבנת היתרונות הגלומים בו, תוך כדי יישום החומר הנלמד. במסגרת הקורס תלמד ממיטב האנליסטים את הכלים המשוכללים ביתר בזירת המסחר בו מעורבים ממשלות, חברות וציבור משקיעים.

מטרות התוכנית:

הקניית יסודות להכרת שוק ההון והכרת עולם המסחר בשווקים הפיננסים.

הבנת סוגי הניירות הנסחרים ואופן המסחר המתנהל בהם.

התכנית אינה פעילה בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022)