עריכת לשון

בשנים האחרונות מתגבשות גישות לטיפול בטקסט המתייחסות אל הכותבים ואל צורכיהם. גישות אלה לא נכללות במערכת החינוך והן נמצאות בתהליך פיתוח מתמיד.

התוכנית בקורס לעריכת לשון המוצעת עוסקת בבעייתיות שבכתיבה ובעריכה איכותית שנוצרת בגלל הפער שבין השפה הכתובה לשפה הדבורה, והפער בין התקשורתיות של טקסטים קלסיים לבין השינויים החודרים לשפה עם השימוש באמצעי התקשורת הדיגיטליים החדישים.

כמו כן, מציעה התוכנית עקרונות מנחים וכלים לקבלת החלטות בתחום עריכת טקסטים החל מן העקרונות הפורמליים ועד לשיקולי הדעת של העורך.

 

 • מטרות התוכנית
 • הקניית כללי ניסוח תקין
 • הקניית כללי עריכה טכנית של טקסט
 • הקניית כללי מבנה וארגון טקסטים בסגנונות ובסוגות שונים
 • הקניית מיומנויות לביצוע מגוון פעולות עריכת לשון
 • הקניית כלים לעריכת לשון בעברית של טקסטים מסוגות שונות
 • הקניית מבחר דרכי ניסוח
 • הכשרה לעריכה החל מהתקנה לדפוס וכלה בעריכה מעמיקה של טקסטים מסוגים השונים: מאמר, טקסט מדעי, אקדמי לרבות תזה, עבודת דוקטורט, טקסט ספרותי, טקסט מתורגם, טקסט שיווקי ותוכן במרשתת.

 

 • הנושאים הנלמדים בתוכנית

מבואות:

 • מקורות הסמכות של העורך
 • מקורות השפה העברית לתקופותיה
 • רובדי הלשון העברית והשלכותיהם על עריכת לשון
 • משלבים לשוניים וסוגיות בניסוח בעברית
 • לשון כתובה ולשון דבורה
 • לשון הספר, לשון השיווק ולשון הטקסט הדיגיטלי

 

כללים יסודיים לשימוש העורך:

 • האחדת הכתיב לפי האקדמיה ללשון העברית
 • האחדת הפיסוק לפי האקדמיה ללשון העברית
 • האחדת העיצוב הגרפי של הטקסט
 • כללי התעתיק מלועזית לעברית וההפך. עקרונות בעריכת טקסט מדעי
 • עקרונות בעריכת טקסט מסגנונות שונים: מנהלתי, עיוני, מידעי, אקדמי, הדרכתי, סיפורי, ביוגרפי, שיווקי, מתורגם, דיגיטלי.

 

סוגיות בניסוח:

 • בעיות נבחרות במילות היחס ותקינותן
 • בעיות נבחרות במין ובמספר
 • סוגיות נבחרות בשם העצם ובצירופי הסמיכות
 • סוגיות נבחרות בפועל לגזרותיו
 • סוגיות נבחרות בשם התואר ובתואר הפועל
 • סוגיות נבחרות בתחביר המשפט: סוגי המשפטים, חלקי המשפט, סדר המילים במשפט, מילות החיבור והקישור, הפיסוק הנגזר ממבנה המשפט.
 • סוגיות ביסודות המארגנים של הטקסט – לכידות וקישוריות
 • התמודדות עם שיבושי לשון

  

עריכה בעזרת מחשב – מיומנויות טכניות

 

*ייתכנו שינויים

 

שיטת הלימוד:
הוראה פרונטלית, תרגול סדנאי, מטלות קריאה והכנה עצמית.

 

הדרישות הלימודיות:

השתתפות ב-80% מן השיעורים, השתתפות פעילה בשיעור, הגשת מטלות שוטפות והגשת מטלה סופית.

 

משך הלימודים:

תוכנית תלת-סמסטריאלית בהיקף של 210 שעות הוראה.

מפגשים של אחת לשבוע בין השעות 20:15-16:00.

*נתון לשינויים

 

תנאי הקבלה:

יתקבלו מועמדים בעלי שליטה טובה בעברית בכתב ובעל פה, לאחר התמודדות עם טקסט כתוב וריאיון אישי.

 

 

תעודה:

לעומדים בדרישות התוכנית לרבות השתתפות פעילה במפגשים, הגשת עבודות ותרגילים, תוענק תעודת סיום מטעם אוניברסיטת חיפה, לימודי המשך ולימודי חוץ.

 • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד הפתיחה.
 • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.