ניהול עסקי

הכשרת מנהלים לדרגי הניהול השונים במגזר העסקי והמוסדי.

תכנית המקנה כלים ייעודיים ליזמים עסקיים ,לאנשי ניהול או למייעדים עצמם לתפקיד ניהולי. מטרות התכנית הן לפתח תפיסה ניהולית כוללת ואינטגרטיבית להבנת הגורמים המשפיעים על הארגון וסביבתו, לפתח מיומנויות ניהול וכשירויות לקבלת החלטות ויכולת הבטחת ביצוען, להקנות מיומנויות בפיתוח עסק קטן בתקופה של שפל כלכלי במשק ולהקנות כלים לשיווק מעשי לפיתוח עסקי .

מנהלת התכנית המרצה: גב' שרית ויסמן עטיה

 • לעוסקים בניהול במגזרים השונים.
 • למיועדים לתפקידי ניהול המעוניינים להכשיר עצמם לקראת תפקידים אלה.
 • למעוניינים להקים עסק עצמאי, או לפתח עסק קיים .

תכנית חד-שנתית בהיקף של 120 שעות הוראה.

בין הנושאים הנלמדים:

שיווק:  

 • יסודות השיווק . אסטרטגיה שיווקית
 • שיווק באינטרנט
 • שיווק ברשתות החברתיות
 • שיווק מתקדם
 • איסוף מידע לשיווק

מכירות:

 • אמנות המכירה
 • ניהול מכירות

ניהול:

 • מבוא לארגון וניהול
 • מיומנויות בניהול
 • יישומי מחשב ואפליקציות ככלי ניהול  
 • תכנית עסקית
 • עקרונות ניהול מו"מ
 • יזמות עסקית

כספים ודיני עבודה:

 • דוחות כספיים – מבנה וניתוח      
 • מושגי יסוד בבנקאות
 • העסק מול רשויות המס (מ"ה, מע"מ , ביטוח לאומי )
 • דיני עבודה

*ייתכנו שינויים

 

שיטות הלימוד

התכנית תכלול הרצאות עיוניות, תרגילים וסדנאות, ניתוח אירועים תוך שימוש בעזרי לימוד מתקדמים כגון: מכשירי וידאו, טלוויזיה במעגל סגור ומחשבים.

 

לעומדים בדרישות התכנית לרבות השתתפות פעילה במפגשים, הגשת עבודות ותרגילים, תוענק תעודת סיום מטעם אוניברסיטת חיפה, לימודי המשך ולימודי חוץ.

יום לימודים: ג'

שעות הלימוד: 16:30-19:45

צפי פתיחה: 17.05.2022