ניהול לשכה ומזכירות בכירה

מטרות התכנית:

להכשיר מזכירות/מזכירים בכירות/בכירים ומנהלות/מנהלי לשכה לארגונים המודרניים.

להקנות ידע וכלים מקצועיים בתחומי ניהול המשרד המודרני.

לפתח מיומנויות אישיות בתחומי הניהול ועבודת הצוות.

התכנית אינה פעילה בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022)