מנהל שירותי בריאות

מטרות התכנית: 
  • להכשיר בעלי תפקידים במערכת הבריאות לתפקיד ניהול.
  • להרחיב ולהעשיר ידע תיאורטי בתחומי המינהל השונים.
  • להקנות מיומנויות ניהול יישומיות מתקדמות למערכת הבריאות תוך התנסות במסגרת סדנאות
  • במהלך הלימודים. 

התכנית אינה פעילה בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022).