מנהל שירותי בריאות

מטרות התכנית: 
  • להכשיר בעלי תפקידים במערכת הבריאות לתפקיד ניהול.
  • להרחיב ולהעשיר ידע תיאורטי בתחומי המינהל השונים.
  • להקנות מיומנויות ניהול יישומיות מתקדמות למערכת הבריאות תוך התנסות במסגרת סדנאות
  • במהלך הלימודים. 
למי מיועדת התכנית

לבעלי ניסיון בעבודה בתחום המינהל במוסדות בריאות ולבעלי ניסיון ארגוני

משך הקורס
תכנית בהיקף 400 שעות הוראה כולל 56 שעות פרויקט גמר.
הלימודים יערכו במהלך 4 סמסטרים אחת לשבוע.
 

*נתון לשינויים

  • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
  • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.
תכנית לימודים
מבין הנושאים הנלמדים בתכנית:
  • לימודי מבוא - מבוא לניהול, התנהגות ארגונית, מבוא לשיווק, מבוא לכלכלה, הנחיה בכתיבה עבודה.
  • לימודי ניהול פונקציונאליים - משפט רפואי, מערכות בריאות בישראל ובעולם, ניהול משאבי אנוש, יסודות ביחסי עבודה ודיני עבודה, ניהול סיכונים, תקצוב ותמחור.
  • לימודי ניהול אינטגרטיביים - סדנאות לפיתוח מיומנויות בניהול, ניהול פרויקטים, הגשת עבודת גמר, ועוד.
תעודה

לעומדים בדרישות התכנית לרבות השתתפות פעילה במפגשים, הגשת עבודות ותרגילים, תוענק תעודת סיום מטעם אוניברסיטת חיפה, לימודי המשך ולימודי חוץ.

מועדי פתיחת קורסים

יום לימודים:

בין השעות:

צפי פתיחה:

סגירת תפריט