מנהל בשלטון מקומי

תכניות הלימודים במגמה למִנהל בשלטון המקומי נועדו להקנות ידע ניהולי ברמה אקדמית לאנשי השלטון המקומי בישראל.

בתכניות הלימודים נעשה ניסיון לשלב שני היבטים עיקריים:

האחד, יישום תיאוריות ומודלים מִנהליים כלכליים, שפותחו בעולם הרחב, והשני, ניתוח מערך השלטון המקומי בישראל, מעמדו ובחינת מערכות היחסים בין השלטון המרכזי לבין התחיקה הכללית והמוניציפלית שממנה נשאבות סמכויותיו.

 

מטרות התכנית:

להקנות ראיה כוללת של המערכת הניהולית בשלטון המקומי שתאפשר הבנת תהליכים, ניתוחם ויכולת יישום לשיפור ובניית המערכת בה פועל המנהל.

להקנות מיומנויות ניהוליות הן ברמה האסטרטגית והן ברמה החשיבתית לתפקוד איכותי ברשות המקומית.

להקנות מיומנויות ניהול לשיפור ולמיצוי כושר הניהול האישי.

למי מיועדת התכנית

תנאי הקבלה

התכנית מתקיימת ברשויות המקומיות לפי הזמנה מרוכזת.

יתקבלו מועמדים בעלי תעודות בגרות או 11 שנות לימוד לפחות על המועמדים להציג טופס המלצה ממקום העבודה, חתום ע"י הממונה הישיר ומנהל/ת כ"א בצרוף חותמת (הטופס יימסר לנרשמים במזכירות היחידה). הצטרפות לתוכנית מותנית בוועדת קבלה

מי שמלאו לו 60 יתקבל בכפוף להתחייבות שימשיך לעבוד ברשות 4 שנים לפחות- חתום ע"י מנהל משאבי אנוש ברשות המקומית.

גמול השתלמות

הקורס מקנה לעובדי הרשויות המקומיות, המדורגים בדרוג המנהלי, " גמול מיוחד". גמול מיוחד זה יכול להינתן כגמול העומד בפני עצמו וכשעות לגמול ההשתלמות. לעובדים בדרוגים האחרים, יוכרו השעות לצורך גמול השתלמות לפי תנאי זכאותם.

אוכלוסיית היעד: עובדי הרשות מדרגה 6 ומעלה

משך הקורס

תכנית דו-שנתית בהיקף של 400 שעות הוראה (הכוללות 50 שעות פרויקט גמר).

הלימודים יערכו אחת לשבוע, בין השעות 15:30-08:30.

*נתון לשינויים

  • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
  • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.
תכנית לימודים

בין נושאי הלימוד*:

מיומנויות למידה ומערכות מידע ביבליוגרפיים

מבוא לניהול ולהתנהגות ארגונית בשלטון המקומי

חוק ומשפט עירוני ואזורי

מבוא לכלכלה מיקרו מוניציפאלית

שיווק ברשויות המקומיות

תקשורת שיווקיות ברשויות המקומיות

מבוא ויישומים בשיטות מחקר וסטטיסטיקה למערכת השלטון המקומי

סוגיות במִנהל בשלטון המקומי

אתיקה וטוהר המידות בשלטון המקומי בראי מבקר המדינה

יחסי עבודה ודיני עבודה בשלטון המקומי

ניהול משאבי אנוש בשלטון המקומי ניהול תמחור בשלטון המקומי

יסודות המימון ויישומים מוניציפאליים

יסודות המימון ויישומים מוניציפאליים

תכנון ותקצוב ברשויות המקומיות

שימוש במאגרי מידע ממוחשבים

הכנת פרויקט מודרך

פרויקט גמר: ארגון ומִנהל בשלטון המקומי

פרויקט גמר: פרויקט הגמר נועד להעמיק וליישם את הידע התאורטי הנלמד בתכנית וליצור אינטגרציה בין הנושאים השונים. המשתתפים יידרשו לחבר פרויקט גמר בתחום. נושאי הפרויקט יוגשו במהלך הלימודים ויאושרו על ידי המנחה

ניקוד אקדמי: חלק מהקורסים בתוכנית מוכרים לקבלת ניקוד אקדמי לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה בכפוף להחלטות ותנאי קבלה לאוניברסיטת ולחוג.

תעודה

לעומדים בדרישות התכנית – כולל השתתפות באופן סדיר בלימודים, עמידה בבחינות והגשת עבודות ותרגילים – תוענק תעודה סיום ב"מנהל בשלטון המקומי" מטעם אוניברסיטת חיפה היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ.

מועדי פתיחת קורסים

ההרשמה נעשית דרך רשויות מקומיות/עיריות