מנהל בשלטון מקומי

תכניות הלימודים במגמה למִנהל בשלטון המקומי נועדו להקנות ידע ניהולי ברמה אקדמית לאנשי השלטון המקומי בישראל.

בתכניות הלימודים נעשה ניסיון לשלב שני היבטים עיקריים:

האחד, יישום תיאוריות ומודלים מִנהליים כלכליים, שפותחו בעולם הרחב, והשני, ניתוח מערך השלטון המקומי בישראל, מעמדו ובחינת מערכות היחסים בין השלטון המרכזי לבין התחיקה הכללית והמוניציפלית שממנה נשאבות סמכויותיו.

מטרות התכנית:

להקנות ראיה כוללת של המערכת הניהולית בשלטון המקומי שתאפשר הבנת תהליכים, ניתוחם ויכולת יישום לשיפור ובניית המערכת בה פועל המנהל.

להקנות מיומנויות ניהוליות הן ברמה האסטרטגית והן ברמה החשיבתית לתפקוד איכותי ברשות המקומית.

להקנות מיומנויות ניהול לשיפור ולמיצוי כושר הניהול האישי.

התכנית מיועדת לרשויות מקומיות בלבד.