מנהלי הסדרים פנסיונים

מטרות התוכנית:

  • הכשרת בעלי מקצוע בתחום ניהול הסדרים פנסיוניים.
  • עמידה בדרישות התוכנית המורכבת משלושה קורסים: יסודות הביטוח, גמר פנסיוני, מקצועית א'.
  • הכנה לקראת בחינות ההסמכה הנערכות ע"י המפקח על הביטוח במשרד האוצר והרשות לניירות ערך.