מבקרים פנימיים

תפקיד המבקר הפנימי הינו אחד מכלי הניהול העיקריים, המרכזיים והחשובים ביותר בידי כל  הנהלת ארגון.

הייעוד ותפקידי הביקורת  הפנימית עוברים מהפכה מהותית בשנים האחרונות. מ"ביקורת ציבורית" שהייתה נחלתה הבלעדית כמעט של מוסדות ממשלה ומדינה,  הפכה זו להיות "ביקורת ניהולית" במשמעותה המקיפה והמלאה, לטובת כלל הארגונים והגופים העסקיים והציבוריים במשק. מכאן גבר הצורך הממשי של ארגונים בכל הסקטורים – במבקרים פנימיים בעלי הכשרה מתאימה.

 

מטרות התכנית:

 • ללמד ולהכשיר את המשתתפים לביצוע תפקידי ביקורת פנימיים בארגונים
 • להקנות כלים מתקדמים הדרושים עפ"י חוק הביקורת הפנימית, פקודת העיריות וצו המועצות המקומיות המחייבים את הגופים השונים בתחומי המינהל הציבורי והעסקי לקיים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי.
 • להרחיב ולהעמיק את הידע בנושאים רבים הקשורים לעבודתו של המבקר הפנימי כדי להבטיח רמה גבוהה של מיומנות
למי מיועדת התכנית

לבעלי השכלה אקדמית המגיעים מתחומים שונים של המינהל הציבורי והעסקי המעוניינים להכשיר עצמם לעיסוק בביקורת פנימית ו/או למבקרים פנימיים המעוניינים להרחיב ידיעותיהם ולפתח מיומנויות בתחום.

משך הקורס

משך הלימודים 4 סמסטרים רצופים בהיקף של כ- 700 שעות הוראה, מתוכם 150 שעות פרויקט.

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בין השעות 15:00-20:30.

*נתון לשינויים

 • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
 • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.
תכנית לימודים

מבין הנושאים הנלמדים בתכנית*:

יסודות הביקורת הפנימית:         

 • מבוא לביקורת פנימית וציבורית   בארגון
 • דיני ביקורת ומאפייני ביקורת פנימית בארגונים     
 • תכנית עבודה שנתית ורב שנתית
 • סקר מוקדם ותכנית ביקורת        
 • ביצוע מטלה      
 • כתיבה ועריכה של דוחות ביקורת 
 • ביקורת מעקב   
 • ניהול יחידת הביקורת     
 • יחסי גומלין עם גופי ביקורת חיצוניים                   
 • בירור תלונות     
 • סדנה יישומית: ניתוח אירועים     

מקצועות בסיס: 

 • מדע המדינה והמנהל הציבורי בישראל     
 • יסודות הסטטיסטיקה והדגימה בביקורת    עקרונות התקצוב והבקרה
 • מדדי מרכוז ופיזור          
 • הסקה ודגימה סטטיסטית

מערכות מידע ממוחשבות:         

 • תקנים מקצועיים לביקורת מערכות מידע  
 • חוקים הנוגעים למערכות מידע    
 • ביקורת פיתוח מערכות מידע       
 • ביקורת רכש מערכות מידע
 • ביקורת יישומים ממוחשבים
 • ביקורת תפעולית ביחידות מחשב
 • ביקורת מערכות בסיסיות
 • אבטחת מידע והמשכיות העיבודים

ניהול:

 • מבוא לניהול
 • התנהגות ניהולית ועקרונות הניהול
 • תכנון עבודה וניהול זמן
 • ניהול כוח-אדם
 • תהליך קבלת החלטות
 • ניהול סיכונים
 • עבודת מטה
 • החברה והארגונים הפועלים בה
 • ניהול פרויקטים
 • הצגת נושא בצורה אפקטיבית

כספים וכלכלה:

 • חשבונאות פיננסית
 • חשבונאות ניהולית
 • קריאת מאזנים וניתוח דוחות כספיים
 • יסודות בכלכלה
 • כלכלת ישראל
 • מימון ביקורת פיננסית

*נתון לשינוי

תעודה

לעומדים בדרישות התכנית לרבות השתתפות פעילה במפגשים, הגשת עבודות ותרגילים, עמידה בבחינות והגשת פרויקט הגמר, תוענק תעודת סיום מטעם אוניברסיטת חיפה, לימודי המשך ולימודי חוץ, בשיתוף לשכת המבקרים הפנימיים בישראל.

מועדי פתיחת קורסים

יום לימודים: רביעי

בין השעות: 15:00-20:30

צפי פתיחה:

סגירת תפריט