לימודי מנכ"לים

מטרות התוכנית:
להקנות למנכ"ל כלים ומיומנויות להגשמת מהלכים בלתי שגרתיים ומורכבים הנובעים מהתפתחות פיננסית בעולם בעשור האחרון. הנושאים הנלמדים יקנו למנכ"ל את הכלים כיצד להתמודד עם הדירקטוריון מצד אחד ועם הכפופים לו מצד שני לשם מימוש חזונו בניהול החברה.

יחודה של התוכנית:
יחודה של התוכנית בגיוון הנושאים הנלמדים בה, באיכותם הגבוהה של המרצים ובפרקטיקה הניהולית. משתתפי הקורס יעומתו מול סוגיות ליבה מהותיות של מקרים אקטואליים והם יאותגרו במציאת פתרונות אופטימליים דרך "משחקי מנכ"ל".

התכנית אינה פעילה בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022).