לימודי מנכ"לים

מטרות התוכנית:
להקנות למנכ"ל כלים ומיומנויות להגשמת מהלכים בלתי שגרתיים ומורכבים הנובעים מהתפתחות פיננסית בעולם בעשור האחרון. הנושאים הנלמדים יקנו למנכ"ל את הכלים כיצד להתמודד עם הדירקטוריון מצד אחד ועם הכפופים לו מצד שני לשם מימוש חזונו בניהול החברה.

יחודה של התוכנית:
יחודה של התוכנית בגיוון הנושאים הנלמדים בה, באיכותם הגבוהה של המרצים ובפרקטיקה הניהולית. משתתפי הקורס יעומתו מול סוגיות ליבה מהותיות של מקרים אקטואליים והם יאותגרו במציאת פתרונות אופטימליים דרך "משחקי מנכ"ל".

למי מיועדת התכנית
התוכנית מיועדת למנכ"ל בחברה עסקית שמטרתה השאת רווחים, החפץ להעשיר את הידע המקצועי שלו וכן למי שמשמש כיום בתפקיד ניהולי בכיר ומתעתד להיות מנכ"ל.
משך הקורס
הקורס בהיקף של 180 שעות אקדמיות ויארך כשמונה חודשים.
*המפגשים יערכו פעם בשבוע בימי ג' בשעות 17:00-20:30 ולסירוגין גם בימי ו' בשעות 9:00-13:00.
 • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
 • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.
תכנית לימודים
 1. דיני תאגידים
 2. גיוס הון לחברה
 3. חשבונאות תאגידית (IFRS)
 4. המבנה הארגוני וההון האנושי
 5. קבלת החלטות
 6. ניהול סיכונים
 7. מקרו כלכלה והשפעתה על התאגיד
 8. איכות ומקצוענות עסקית
 9. שוק ההון בארץ ובעולם
 10. תקציב ותמחיר
 11. ניתוח דוחות כספיים
 12. ניהול פרויקטים
 13. דיני מסחר
 14. הרגולציה בישראל
 15. אסטרטגיה שיווקית
 16. מיסוי ותכנוני מס
תעודה

לעומדים בדרישות התכנית לרבות השתתפות פעילה במפגשים, הגשת עבודות ותרגילים, תוענק תעודת סיום מטעם אוניברסיטת חיפה, לימודי המשך ולימודי חוץ.

מועדי פתיחת קורסים

יום לימודים:

בין השעות:

צפי פתיחה: