כספים

דירקטורים

תכנית המקנה לדירקטור בפועל ובעתיד כלים ומיומנויות לתפקוד בדירקטוריון חברה ומול מנכ"ל החברה.

 

מבקרים_פנימיים

מבקרים פנימיים

מיועד לבעלי השכלה אקדמית המגיעים מתחומים שונים של המינהל הציבורי והעסקי והמעוניינים להכשיר עצמם לעיסוק בביקורת הפנים בארגון.

1047508432B

הכנה לבחינות CIA - מבקר פנימי מוסמך

קורס הכנה לבחינות להסמכה בינלאומית למקצוע הביקורת הפנימית CIA שנותנת מענה לשינויים המהותיים בתחום.
 
1047508432B

יועצי השקעות ומנהלי תיקים

הכשרת המשתתפים לבחינות המתקיימות ע"י הרשות לניירות ערך בישראל, לצורך קבלת רישיון של יועץ השקעות ומנהל תיקים.

1047508432B

שוק ההון ועולם המסחר בשווקים

הקניית יסודות להכרת שוק ההון ועולם המסחר בשווקים הפיננסים והבנת סוגי הניירות הנסחרים ואופן המסחר המתנהל בהם.


1047508432B

מנהלי הסדרים פנסיונים

תוכנית להכשרת מנהלי הסדרים פנסיוניים: 
יועצים ומשווקים פנסיוניים.


iStock-990288238-[Converted]

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

 

 

iStock-990288238-[Converted]

שמאות מקרקעין

הבנה מקצועית בתחום שמאות המקרקעין והכנת המשתתפים לקראת מבחני מועצת השמאים של משרד המשפטים.

 

ניהול_עסקי

ניהול עסקי

התכנית מקנה כלים ייעודיים לפיתוח תפיסה ניהולית כוללת ואינטגרטיבית ליזמים עסקיים, לאנשי ניהול או למייעדים עצמם למקצוע ניהולי.

iStock-990288238-[Converted]

יזמות עסקית

הקניית תפיסה אינטגרטיבית ליזם ומתן כלים להקים ולנהל את המיזמים על סוגיהם השונים משלב הרעיון ועד לצמיחה.