יזמות עסקית

מטרת התכנית:

  • הכשרת יזמים, עובדים בכירים ומנהלים של ארגונים עסקיים ומיזמים חדשים.
  • הקניית תפיסה אינטגרטיבית ליזם ומתן כלים להקים ולנהל את המיזמים על סוגיהם השונים משלב הרעיון ועד לצמיחה.
  • מתן כלים להבנה מעמיקה של הסביבה הכלכלית, המשפטית והרגולטורית בה פועל המיזם.
  • הרכשת מיומנויות בפיתוח עסק מול מתחרים רבי עוצמה ברמה הבינלאומית. 

התכנית אינה פעילה בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022)


הרשמה לתכנית