יועצי השקעות ומנהלי תיקים

בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ובהתאם לתקנות שהותקנו על פיו, חובה על כל מי שמבקש לעסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקים לעמוד בבחינות הרשות לניירות ערך בישראל. מועמדים יהיו ראשים להגיש בקשות לפטור בחלק מהמבחנים הנערכים ע"י הרשות לניירות ערך בישראל. הבקשה לפטור תוגש לרשות לניירות ערך.

מטרת התוכנית:

להכשיר את המשתתפים לבחינות המתקיימות ע"י הרשות לניירות ערך בישראל, לצורך קבלת רישיון של יועץ השקעות ומנהל תיקים.

להקנות למשתתפים בה ידע מורחב ומיומנות בניתוח והערכת ניירות ערך ובניהול תיקי השקעות.

התכנית אינה פעילה בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022)