יועצי השקעות ומנהלי תיקים

בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ובהתאם לתקנות שהותקנו על פיו, חובה על כל מי שמבקש לעסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקים לעמוד בבחינות הרשות לניירות ערך בישראל. מועמדים יהיו ראשים להגיש בקשות לפטור בחלק מהמבחנים הנערכים ע"י הרשות לניירות ערך בישראל. הבקשה לפטור תוגש לרשות לניירות ערך.

מטרת התוכנית:

להכשיר את המשתתפים לבחינות המתקיימות ע"י הרשות לניירות ערך בישראל, לצורך קבלת רישיון של יועץ השקעות ומנהל תיקים.

להקנות למשתתפים בה ידע מורחב ומיומנות בניתוח והערכת ניירות ערך ובניהול תיקי השקעות.

למי מיועדת התכנית

למעוניינים לעסוק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות.

לעוסקים בתחום המבקשים להתכונן לקראת בחינה לקבלת רישיון לעיסוק בייעוץ וניהול תיקי השקעות ע"פ החוק.

תנאי קבלה:

השכלה אקדמית בכלכלה או בחשבונאות

סטודנטים שנה ג' ו - ד' בכלכלה או בחשבונאות

ריאיון אישי בפני ועדת קבלה (ע"פ צורך)

משך הקורס

מסלול קצר בהיקף של כ- 180 שעות הוראה

המפגשים ייערכו פעמיים עד שלוש בשבוע.

*נתון לשינויים

  • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
  • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.
תכנית לימודים

רשימת הקורסים במסלול:

קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית

קורס מקצועית א -  ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסים

קורס מקצועית ב  -  ניהול תיקים

תעודה

לעומדים בדרישות התכניות – כולל השתתפות באופן סדיר בלימודים, עמידה בבחינות והגשת עבודות ותרגילים - תוענק תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ אוניברסיטת חיפה.

מועדי פתיחת קורסים

יום לימודים:

בין השעות:

צפי פתיחה: