הנחיית קבוצות

זהו קורס יסוד להכשרת מנחים לסדנאות תוכן ותהליכים קבוצתיים בארגונים. בקורס משולבים שלושה ערוצי למידה: תיאורטי, דינמי ופרקטי.

מטרת על: הקניית הכשרה בסיסית במיומנויות הנחייה של קבוצות בעמותות וארגונים.

מטרות משנה:

 • להכיר מושגי יסוד בהנחיית קבוצות
 • לתרגל ולהתנסות בהנחיית קבוצת הלימוד
 • לחקור יחסים בינאישיים ויחסי סמכות בקבוצה
למי מיועדת התכנית

יתקבלו מועמדים בעלי השכלה אקדמית, לאחר ריאיון אישי.

* מספר המקומות בקבוצה מוגבל ל-14 משתתפים בלבד.

משך הקורס

תכנית חד-שנתית בהיקף של 120 שעות הוראה.

המפגשים יערכו אחת לשבוע בין השעות 16:30-19:45.

*נתון לשינויים

 • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
 • פתיחת כל תכנית מותנית במספר נרשמים.
תכנית לימודים

מבין הנושאים הנלמדים בתכנית*:

 • תהליכים קבוצתיים ופסיכולוגיה של קבוצה
 • הקבוצה כשלם
 • שלבים בהתפתחות קבוצה
 • תפקידים בקבוצה
 • המרחב הקבוצתי
 • תפיסת תפקיד המנחה
 • הצעת תכנית-סדנה להתערבות בארגון
 • סגנונות הנחייה
 • תאום ציפיות וגיבוש סטינג לסדנה
 • התמודדות עם התנגדויות ומצבי קונפליקט
 • קבוצה עובדת
 • משוב קבוצתי
 • היבטים אתיים
 • תהליכי פרידה וסיום

שיטת הלימוד:

התכנית משלבת ידע תיאורטי, התנסות קבוצתית והתנסות ביישום החומר הנלמד. במהלך התכנית ייחשפו המשתתפים לאנשי מקצוע שונים ויחוו מספר סגנונות הנחייה.

תעודה

למשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית, לרבות נוכחות מלאה, תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ, באוניברסיטת חיפה.

מועדי פתיחת קורסים

יום לימודים: שני

בין השעות: 16:30-19:45

צפי פתיחה: