הנחיית קבוצות

זהו קורס יסוד להכשרת מנחים לסדנאות תוכן ותהליכים קבוצתיים בארגונים. בקורס משולבים שלושה ערוצי למידה: תיאורטי, דינמי ופרקטי.

מטרת על: הקניית הכשרה בסיסית במיומנויות הנחייה של קבוצות בעמותות וארגונים.

מטרות משנה:

 • להכיר מושגי יסוד בהנחיית קבוצות
 • לתרגל ולהתנסות בהנחיית קבוצת הלימוד
 • לחקור יחסים בינאישיים ויחסי סמכות בקבוצה

יתקבלו מועמדים בעלי השכלה אקדמית, לאחר ריאיון אישי.

* מספר המקומות בקבוצה מוגבל ל-14 משתתפים בלבד.

תכנית חד-שנתית בהיקף של 120 שעות הוראה.

המפגשים יערכו אחת לשבוע בין השעות 16:30-19:45.

*נתון לשינויים

 

 • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
 • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.

בין הנושאים הנלמדים:

 • תהליכים קבוצתיים ופסיכולוגיה של קבוצה
 • הקבוצה כשלם
 • שלבים בהתפתחות קבוצה
 • תפקידים בקבוצה
 • המרחב הקבוצתי
 • תפיסת תפקיד המנחה
 • הצעת תכנית-סדנה להתערבות בארגון
 • סגנונות הנחייה
 • תאום ציפיות וגיבוש סטינג לסדנה
 • התמודדות עם התנגדויות ומצבי קונפליקט
 • קבוצה עובדת
 • משוב קבוצתי
 • היבטים אתיים
 • תהליכי פרידה וסיום

שיטת הלימוד:

התכנית משלבת ידע תיאורטי, התנסות קבוצתית והתנסות ביישום החומר הנלמד. במהלך התכנית ייחשפו המשתתפים לאנשי מקצוע שונים ויחוו מספר סגנונות הנחייה.

למשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית, לרבות נוכחות מלאה, תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ, באוניברסיטת חיפה.

יום לימודים: ב'

שעות לימוד: 16:30-19:45

צפי פתיחה: אוקטובר 2022