הנחיית קבוצות בגישה הפסיכואנליטית

"כאשר יש לכם נקודה חשוכה במיוחד, כוונו אליה אלומה של חשיכה חודרת. סלקו מעצמכם את התאוריות. סלקו את המידע שאספתם אודות המטופל. היפטרו מזה. הפנו לנקודה החשוכה אלומה של חשיכה חודרת…."    (ביון בלוס אנג'לס).

הנחיית קבוצות במושגים פסיכואנליטיים מחייבת את המנחה, בצד הידע התיאורטי, יכולת להתבונן בהתנסויותיו הרגשיות ולהפיק מהן משמעות. כיוון שהעולם הפנימי של בני האדם אינו נגיש לחושים אלא לאינטואיציה בלבד, מציע ביון להכשיר את המטפל בעיקר על ידי שכלול יכולתו להשתמש באינטואיציה, תוך התבוננות מעמיקה בעצמו ובתופעה שהוא מנסה ללמוד על אודותיה. למידה  מתוך התנסות, ("Learning From Experience")  מכוונת  אותנו לסוג ייחודי זה של ידע ומאפשרת לקבוצה ולאינדיבידואל בתוכה להתפתח.

מטרות התכנית:

האוריינטציה התיאורטית והמעשית של התכנית נשענת על התיאוריה הפסיכואנליטית ועל מושגים מעולם הנחיית קבוצות. התכנית נועדה ללמד אנשי מקצוע שכבר עוסקים בהנחיית  קבוצות, או המבקשים ללמוד  הנחיה,  התבוננות מעמיקה בתהליכים ובתכנים הקבוצתיים  והמשגתם  במונחים תיאורטיים.   

מנהלת התכנית ומרצה: לימור אוסטרליץ 

התכנית מיועדת לאנשי מקצוע בתחומי הטיפול  עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה לסוגיה, ייעוץ ארגוני, ניהול משאבי אנוש וסוציולוגיה ארגונית, עובדים בתחום הקהילתי-חברתי.  התוכנית מיועדת גם לאנשים שעוסקים בהנחיית קבוצות ממקצועות אחרים ומגלים סקרנות, פתיחות ועניין בתאוריה הפסיכואנליטית. התכנית אינה מיועדת לאנשים שמטרתם רק "לקבל ארגז כלים". התוכנית מאפשרת לכל מנחה להעמיק את הבנותיו כיצד לבנות, להבין   ולהוביל  קבוצה עובדת.

 

לתכנית יתקבלו מועמדים לאחר ריאיון אישי בפני ועדת קבלה. תואר ראשון הכרחי. רצוי ניסיון בהנחיה או בסביבה תעסוקתית המעודדת התערבות קבוצתית.

תכנית חד-שנתית בהיקף של 152 שעות – 112 שעות הוראה ו-40 שעות פרקטיקום (הנחיית קבוצה טיפולית).

נושאי הלימוד:

  • הכרות עם מושגים פסיכואנליטיים מפרויד, דרך קליין, וויניקוט, ביון ואחרים.
  • פיתוח הבנה ומיומנות בשימוש במושגי המפתח להבנת תהליכים קבוצתיים: העברה, העברה נגדית והזדהות השלכתית.
  • הבנת המכשולים והאתגרים בתהליכים אלה.
  • תפקידים בקבוצה, תפקיד המנחה.
  • חקירת המאפיינים והמושגים התיאורטיים של סביבה קבוצתית המאפשרת התפתחות, ומהן העמדות הפנימיות של המנחה והמשתתפים המאפשרות לקבוצה לעמוד במטרותיה.  

 מבנה הקורס:

הקורס מורכב מחלק תיאורטי בן שעה וחצי ואחריו התנסות בתהליך קבוצתי. החלק התיאורטי מושתת על הרצאות פרונטאליות ועל הצגות מקרים של  המשתתפים. סילבוס מפורט יחולק למשתתפים בתחילת הקורס.

למשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית, לרבות נוכחות מלאה, תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ, באוניברסיטת חיפה.

יום לימודים: ד'

שעות הלימוד: 16:30-19:45

צפי פתיחה: