הכנה לבחינות CIA - מבקר פנימי מוסמך

תפקיד המבקר הפנימי הינו אחד מכלי הניהול העיקריים, המרכזיים והחשובים ביותר, בידי כל  הנהלת ארגון, ובשנים האחרונות תלותה של ההנהלה בתוצריו ובאמירותיו הולכת וגוברת משנה לשנה.
יעוד ותפקידי הביקורת  הפנימית עוברים מהפכה מהותית בשנים האחרונות. מ"ביקורת ציבורית" שהייתה נחלתה הבלעדית כמעט של מוסדות ממשלה ומדינה, הפכה זו להיות ל "ביקורת ניהולית" במשמעותה המקיפה והמלאה, לטובת כלל הארגונים והגופים העסקיים והציבוריים במשק. משכך גבר הצורך הממשי של ארגונים בכל הסקטורים – במבקרים פנימיים בעלי הכשרה מתאימה.
בישראל, קיימת חובה לקיים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי בכל גוף ציבורי. חובה זו מעוגנת בחוק הביקורת הפנימית. בגופים פיננסיים כמו בנקים וחברות ביטוח וכן גם בגופים נוספים (רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ועוד) ישנה חובה למנות מבקר פנימי מכוח החוקים אשר מסדירים את פעילותם של גופים אלה.
ביוזמה משותפת של ד"ר גבי סייג ו – IIA  ישראל –  איגוד מבקרים פנימיים בישראל , מציעה היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ – אוניברסיטת חיפה – קורס הכנה לבחינות להסמכה בינלאומית למקצוע הביקורת הפנימית CIA שנותנת מענה לשינויים המהותיים במקצוע הביקורת הפנימית.
 
מטרת התכנית:
הקורס יאפשר לתלמידים להירשם ולהיבחן לבחינות המסמיכות לשם קבלת הסמכת CIA. מבקר פנימי מוסמך (CIA) הינה ההסמכה הבינלאומית המוכרת היחידה אשר האוחזים בה יכולים להפגין את יכולתם המקצועית. הסמכת ה-CIA הינה יתרון מקצועי בעל ערך למבקרים פנימיים בכל הדרגים, למנהלי סיכונים ולכל אלה העוסקים במקצוע ביקורת פנימית.
למי מיועדת התכנית
ההסמכה המתוכננת מיועדת לבוגרי תכנית מבקרים פנימיים של היחידה ולבוגרי תכניות מבקרים דומות ולאלה העוסקים במקצוע ביקורת פנימית (מבקרים פנימיים, עובדי ביקורת ורואי חשבון העוסקים בביקורת).
נרשמים לתכנית יזומנו לראיון אישי
משך הקורס
תכנית בהיקף של 124 שעות.
הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בין השעות 16:30-19:45 בקמפוס הנמל (רח' הנמל 16, חיפה).
 

*נתון לשינויים

  • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
  • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.
תכנית לימודים
מבנה התכנית:
קורס ההכנה לבחינות CIA כולל תכנים בתחומי תקני הביקורת הפנימית, עולם הסיכונים, ניהול הביקורת הפנימית, דיני ביקורת, אתיקה ונורמות בניהול, ביקורת טכנולוגית המידע והסייבר, חשבונאות ניהולית וחשבונאות פיננסית, ביקורת מעילות והונאות ועוד.
 
חלק 1
6 מפגשים ( 4 שעות כל אחד) + 2 מפגשים (4 שעות כל אחד) לתרגול מבחן חלק 1.
נושא א' – ציות לתקני IIA  והנחיות
נושא ב' – בקרה פנימית וסיכונים
נושא ג' –  עריכת עבודת השטח – כלי ביקורת וטכניקות
 
חלק 2
6 מפגשים (4 שעות כל אחד) + 2 מפגשים (4 שעות כל אחד) לתרגול מבחן חלק 2.
נושא א' – עריכת מטלת ביקורת (עבודת שטח)
נושא ב' –  עריכת מטלות ביקורת ספציפיות
נושא ג' – מעקב (ניטור) אחר תוצאות הביקורת
נושא ד' – הונאות ומעילות
נושא ה' – כלים שימושיים במהלך עריכת הביקורת
 
חלק 3
12 מפגשים (4 שעות כל אחד) + 4 מפגשים (4 שעות כל אחד) לתרגול מבחן חלק 3.
נושא א' – אתיקה עסקית וממשל תאגידי
נושא ב' – ניהול סיכונים
נושא ג' – מבנה ארגוני, תהליכים עסקיים וסיכונים
נושא ד' – תקשורת
נושא ה' – עקרונות ניהול ומנהיגות
נושא ו' – מערכות מידע והמשכיות עסקית
נושא ז' – ניהול פיננסי
נושא ח' – סביבה עסקית גלובאלית
 
הטבות לנרשמים לתכנית:
  • רישום לקורס יקנה חברות (ללא עלות נוספת) לתקופת הלימודים ב IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל ובלשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA), בשווי של מעל 200 $ (כולל מנוי אלקטרוני חינם למגזין (Internal Auditor.
  • שכר הלימוד המשולם על ידי הנרשמים ללימודים כולל ערכת לימוד לבחינות ה – CIA בעלות של כ-900$. רכישת ערכת הלימוד הינה חובה.
תעודה

לעומדים בדרישות התכנית לרבות נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים תוענק תעודה על השתתפות בתכנית הכנה למבחני ההסמכה של ה-CIA מטעם אוניברסיטת חיפה, לימודי המשך ולימודי חוץ.

מועדי פתיחת קורסים

יום לימודים:

בין השעות:

צפי פתיחה: