גישור

התכנית אושרה על ידי הוועדה המייעצת לעניין גישור בבתי המשפט מה 1.1.2001

הגישור, הוא מנגנון ליישוב סכסוכים בהסכמה. מחלוקות וסכסוכים הם חלק מנוף חיינו. רובם של הסכסוכים נפתרים בהדברות ישירה בין הצדדים, אך חלקם נפתרים רק עם התערבותו של גורם שלישי. בתהליך הגישור נעזרים הצדדים, מרצונם החופשי, בגורם שלישי  נטרלי שיגשר ביניהם ויסייע להם ליישב את הסכסוך בתהליך תקשורתי מכבד, יצירתי  ובונה אמון.  הליך הגישור לא רק מביא לסיומו של הסכסוך, אלא גם מטפל  במהות הסכסוך.  הגישור הוא דרך חיים  בנוסף להיותו חלופה יעילה להליך המשפטי והבוררות. הליך הגישור ממוקד אינטרסים של הצדדים  ואינו כבול בחובות וזכויות המוגדרים בחוק ועל כן,  בפתרון הגישור גלום הרעיון שבהסכם המושג  – סכום חלקיו גדול מהשלם.

בשנים האחרונות, הוכרו יתרונותיו של ההליך ואף חוקקו חוקים ותקנות המסדירים את נושא הגישור. 

רכישת מיומנויות  וכלים גישורים מעצימה את יכולת הפרט להתמודד ולנהל מחלוקות בדרך של שלום והבנת כל הצדדים הנוגעים בעניין.

מטרות התכנית:

 • הקניית שפה גישורית בחברה
 • רכישת ידע והבנה בתהליך הגישור
 • גיבוש תפיסת תפקיד המגשר בתהליך יישוב סכסוכים
 • רכישת מיומנויות וטכניקות של גישור
 • לימוד והבנת האינטרסים של הזולת
 • יצירת הידברות וסינרגיה בין כל השותפים למערכת היחסים בעולם העבודה, העסקים, המשפחה ובעולם החינוך ובחיי היום יום
 • הטמעת תרבות הגישור בחברה
 • הכשרת מגשרים

תנאי הקבלה:

תינתן עדיפות לאקדמאים, בעלי ניסיון של 5 שנים בתחום עיסוקם.

 מבין הנושאים הנלמדים בתכנית*:

 • משמעות הגישור בכלל ובחברה רב תרבותית בפרט
 • קונפליקטים – סוגי קונפליקטים ודרכים להתמודדות עמם
 • עקרונות המו"מ
 • שיטות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים
 • יישומי הגישור בחיי היום-יום
 • הליך הגישור – פתיחה, הצגת הסכסוך, הגדרת הסכסוך, איתור אינטרסים, העלאת אופציות, בחירת אלטרנטיבות, מציאת פתרונות וכתיבת הסכם
 • מיומנויות הגישור – הקשבה אקטיבית, הצגת שאלות, מסגור מחדש
 • סוגיות בגישור – יתרונות, כשלים, אתיקה
 • תפקידי המגשר
 • היבטים משפטיים בגישור.

שיטת הלימוד:

 הרצאות פרונטאליות, סימולציות, משחקי תפקידים, התנסות אישית ומדיה. הסימולציות תותאמנה  לאוכלוסיית היעד.

משך הלימודים:

תכנית סמסטריאלית בהיקף של 60 שעות הוראה.

המפגשים יערכו אחת לשבוע בין השעות 16:00-21:00.

*נתון לשינויים

שכר הלימוד:

ניתן לחלק עד 3 תשלומים ללא ריבית בכרטיס אשראי או בצ'קים.

* שכ"ל אינו כולל דמי הרשמה בסך 320 ₪ .

*בוגרי תואר אקדמי מאוניברסיטת חיפה/בוגרי היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ זכאים ל-10% הנחה בשכר הלימוד, במימון פרטי בלבד.

תעודה:

למשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ, באוניברסיטת חיפה.

 • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה, פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.