אנגלית עסקית ומסחרית

מטרות תכנית הלימודים:

הגברת יכולת השימוש בשפה האנגלית במצבים הקשורים בניהול קשרים עסקיים, בהתקשרויות בינלאומיות וביצירת תקשורת מילולית עם נציגי חברות בחו"ל, הקניית מיומנויות לניהול משא ומתן בפגישות עסקיות, שיפור מיומנות ההבעה בכתב ובעל-פה, הכרת אלמנטים תרבותיים והתנהגותיים בשלובים בשפה ומשפיעים עם עולם העסקים, הקנייה ופיתוח הצגת נושא (פרזנטציה) בסיטואציות עסקיות שונות.

התכנית אינה פעילה בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022)