יום לימודים: רביעי

בין השעות: 15:00-20:00 

תאריך פתיחה:

יום לימודים: שני

בין השעות: 16:30-19:45 

תאריך פתיחה:

יום לימודים: רביעי

בין השעות: 16:30-19:45 

תאריך פתיחה:

יום לימודים: ראשון

בין השעות: 16:00-21:00 

תאריך פתיחה:

יום לימודים: שני

בין השעות: 17:00-20:15 

תאריך פתיחה:

יום לימודים: שלישי

בין השעות: 17:00-20:15 

תאריך פתיחה:

יום לימודים: 

בין השעות

תאריך פתיחה: אין צפי לפתיחה

יום לימודים: ראשון

בין השעות: 16:00-20:15 

תאריך פתיחה:

יום לימודים: 

בין השעות

תאריך פתיחה: אין צפי לפתיחה

יום לימודים: 

בין השעות

תאריך פתיחה: אין צפי לפתיחה

יום לימודים: 

בין השעות

תאריך פתיחה: אין צפי לפתיחה

יום לימודים: 

בין השעות

תאריך פתיחה: אין צפי לפתיחה

יום לימודים: שלישי

בין השעות: 16:30-19:45 

תאריך פתיחה:

יום לימודים: רביעי

בין השעות: 15:00-20:30 

תאריך פתיחה:

יום לימודים: 

בין השעות

תאריך פתיחה: אין צפי פתיחה

תוכן אקורדיון
תוכן אקורדיון
תוכן אקורדיון
תוכן אקורדיון
תוכן אקורדיון
תוכן אקורדיון
תוכן אקורדיון

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בלי.

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בלי.