Home פתוח ארגוני הנחיית קבוצות

הנחיית קבוצות
הכשרת מנחי קבוצות.
תאריך פתיחה: נובמבר 2017
 
מטרות התכנית:
זהו קורס יסוד להכשרת מנחים לסדנאות תוכן ותהליכים קבוצתיים בארגונים.בקורס משולבים שלושה ערוצי למידה: תיאורטי, דינמי ופרקטי.
מטרת על: הקניית הכשרה בסיסית במיומנויות הנחייה של קבוצות בעמותות וארגונים.
מטרות משנה:
 • להכיר מושגי יסוד בהנחיית קבוצות
 • לתרגל ולהתנסות בהנחיית קבוצת הלימוד
 • לחקור יחסים בינאישיים ויחסי סמכות בקבוצה 
תנאי הקבלה:
יתקבלו מועמדים בעלי השכלה אקדמית, לאחר ריאיון אישי.
* מספר המקומות בקבוצה מוגבל.
 
מבין הנושאים הנלמדים בתכנית:
 • תהליכים קבוצתיים ופסיכולוגיה של קבוצה
 • הקבוצה כשלם
 • שלבים בהתפתחות קבוצה
 • תפקידים בקבוצה
 • המרחב הקבוצתי
 • תפיסת תפקיד המנחה
 • הצעת תוכנית-סדנה להתערבות בארגון
 • סגנונות הנחייה
 • תאום ציפיות וגיבוש סטינג לסדנה
 • התמודדות עם התנגדיות ומצבי קונפליקט
 • קבוצה עובדת
 • משוב קבוצתי
 • היבטים אתיים
 • תהליכי פרידה וסיום.
שיטת הלימוד:
התכנית משלבת ידע תיאורטי, התנסות קבוצתית והתנסות ביישום החומר הנלמד.
במהלך התכנית ייחשפו המשתתפים לאנשי מקצוע שונים ויחוו מספר סגנונות הנחייה.
 
משך הלימודים:
תכנית חד-שנתית בהיקף של 132 שעות הוראה.
המפגשים יערכו אחת לשבוע בימי א' בין השעות 16:30-19:45.
 
שכר הלימוד:
לקבלת מידע לגבי שכר הלימוד יש לפנות למרכז המידע.
* שכ"ל אינו כולל דמי הרשמה על סך 320 ש"ח.
*בוגרי תואר אקדמי מאוניברסיטת חיפה/היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ זכאים ל-10% הנחה מתשלום שכ"ל, במימון פרטי בלבד.
 
תעודה:
למשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ, באוניברסיטת חיפה.
 • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
 • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.
 
 
 
אנא מלאו את הפרטים ושלחו אלינו.
 
 
 
 
 
 
 

להרשמה ולפרטים נוספים :

להרשמה ולפרטים נוספים :
ניתן ליצור קשר עם מרכז המידע
בטלפון : 04-8240557 או 04-8249111
או לאי מייל   ext-studies@univ.haifa.ac.il

facebook icon

לעמוד הפייסבוק לחץ/י כאן

כל הזכויות שמורות ליחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ, Aba Hushi Av. 199, Mount Carmel ,Haifa 3498838 Israel - שד' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה מיקוד 3498838 | טלפון: 04-8249111 | פקס: 04-8288556 | אימייל: ext-studies@univ.haifa.ac.il | עיצוב: שני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע
הנחיית קבוצות, לימודי אנגלית, מנהל עסקים, לימודי שוק ההון
מפת אתר