Home פתוח ארגוני ייעוץ ארגוני יישומי

ייעוץ ארגוני יישומי
תאריך פתיחה: 02/11/17
מטרות התכנית:
  • הקניית תשתית ידע תיאורטי הדרוש להבנת הארגון והמתחולל בו.
  • רכישת מיומנויות וכלים יישומים הדרושים לעבודת היועץ.
  • גיבוש זהות תפקידית על גבולותיה האתיים.
  • עריכת התנסות, תוך קבלת משוב, לרכישת ניסיון מקצועי ראשוני.
תנאי הקבלה
תואר ראשון לפחות, במדעי החברה או הרוח או באחד ממקצועות ההנדסה.
המועמדים יזומנו לריאיון אישי בפני ועדת קבלה.
 
מבין הנושאים הנלמדים בתכנית*:
תהליך ההתערבות ותפקיד היועץ
יעוץ ארגוני מהו?-גישות בייעוץ ופיתוח ארגוני, מהלך ההתערבות הייעוצית
אתיקה מקצועית ודילמות בייעוץ, יחסי יועץ-נועץ.
"ארגז הכלים" של היועץ - תקשורת בינאישית אסרטיבית, ניהול קונפליקטים, שפת גוף
תורת הראיון, מתן משוב אפקטיבי, הטכניקה של הנחיית סדנאות, פיתוח וגיבוש צוות.
הבנת תפקיד היועץ
ניהול משרד ייעוץ - שיווק ורכישת לקוחות
תפיסת זהות תפקידית וגבולות עבודת היועץ
הכרת הארגון ומרכיביו
תורת הארגון- מודלים ותיאוריות מרכזיות להבנת ארגונים
תורת המערכות וסינרגיה
הארגון כמערכת לומדת
הפרט בארגון- הנעת עובדים
סגנונות מנהיגות
לחץ ושחיקה בעבודה
עוצמה ופוליטיקה ארגונית שימוש בטקטיקות השפעה.
ניהול ומנהיגות - סגנונות ניהול, גיבוש וניהול צוותים, ניהול ישיבות ודיונים, חזון ארגוני.
מהלכה למעשה
סדנאות בטבע O.D.T
הרצאות אורח
 
משך הלימודים:
תכנית בת 4 סמסטרים בהיקף של 500 שעות הוראה (הכוללת 150 שעות פרקטיקום).
המפגשים יערכו אחת לשבוע בימי ד' בין השעות 15:00-21:00.
 
שכר הלימוד:
לקבלת מידע לגבי שכר הלימוד יש לפנות למרכז המידע.
* שכ"ל אינו כולל דמי הרשמה על סך 320 ש"ח.
*בוגרי תואר אקדמי מאוניברסיטת חיפה/היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ זכאים ל-10% הנחה מתשלום שכ"ל, במימון פרטי בלבד.
 
תעודה:
למשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ, באוניברסיטת חיפה.
  • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
  • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.

 
 
אנא מלאו את הפרטים ושלחו אלינו.
 
 
 
 
 
 
 

להרשמה ולפרטים נוספים :

להרשמה ולפרטים נוספים :
ניתן ליצור קשר עם מרכז המידע
בטלפון : 04-8240557 או 04-8249111
או לאי מייל   ext-studies@univ.haifa.ac.il

facebook icon

לעמוד הפייסבוק לחץ/י כאן

כל הזכויות שמורות ליחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ, Aba Hushi Av. 199, Mount Carmel ,Haifa 3498838 Israel - שד' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה מיקוד 3498838 | טלפון: 04-8249111 | פקס: 04-8288556 | אימייל: ext-studies@univ.haifa.ac.il | עיצוב: שני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע
הנחיית קבוצות, לימודי אנגלית, מנהל עסקים, לימודי שוק ההון
מפת אתר